About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 

 

 

 

 


Photo by Tsukasa Aoki


 

2003  
 
2003.7.3-9 Theater Zero [Seoul/ Korea]
2003.11.6-16 Atelier Syunpusya [Tokyo]
2004  
 
2004.5.21-23 Atelier GEKKEN [Kyoto]
2004.11.10-21 Atelier Syunpusya [Tokyo]
 
 
Original Text Anton Chekhov
Transration Kiyoshi Jinzai
Direction Motoi Miura
Cast Satoko Abe
Hiroshi Ota
Yusuke Oba
Koji Ogawara [2003-2004]
Yohei Okuda [2004]
Rena Kakudate
Yozo Shimada
Soge Shin
Kumi Hyodo
Kenji Yamauchi [2004]
Staff Stage Design: Kensuke Suzuki
Lighting: Aya Nishimoto
Sound: Takuto Tanaka
Costume: Masumi Sugiura
Advertising Design: Kyo
Production Co-ordinator: Yoichiro Matsuo, Ayumu Sawafuji, Yuna Tajima
General Producer: Oriza Hirata
Prduced by Agora Planning LTD.