About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 

 

 

 


 

1998  
 
1998.9.15-22 Komaba Agora Theater (Tokyo)
 
Text

A Program…… " Chou no yauna Watashi no Kyosyu"  Text: Masataka Matsuda 
                          "Yajirushi no Houkou" Text: Tokiko Yamaoka
B Program…… "Beautiful Days" Text: Masataka Matsuda
                         "MOTHERS" Text: Hirofumi Kanai

Direction Motoi Miura
Cast

A Program
" Chou no yauna Watashi no Kyosyu"  
Yukiko Kizaki
Taku Fujiki

"Yajirushi no Houkou" 
Kazutaka Sato
Niina Nitta


B Program
"Beautiful Days"
Hiroshi Ota
Wakako Saito
Yozo Shimada
Tomoya Narikawa
Mizuho Nojima
Tomoko Machida
Masaki Matsuda
Kana Watanabe

"MOTHERS" 
Nahoko Iwata
Kanako Kobayashi
Yasaka Sato
Shima Fukushi
Mariko Hodoyama

Staff Stage Design, Equipments: Tokkan-ya + Zest
Lighting: Aya Nishimoto, Mizuho Tamura
Sound: Makoto Adachi
Sound Co-operation: Hideki Nagai
Advertising Design: Kenichi Akimoto
Photo: Mineo Sakata
Movie: Hiroshi Koguchi
Time keeper: Nahoko Kawakuma
Production Co-ordinator: kumi Hyodo
Greneral Production: Oriza Hirata
Supported by  Agora Planning LTD.