About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 
Ceremony
Tag: Japanese
Category: MIURA works

 

 

 

 

 

 

Photo by Ayako Abe


 

2010  
 
2010.3.27 Kyoto Arts Center
 
Direction Motoi Miura
  Program of a ceremony

Words for Opening a ceremony
Work: Daisaku Kadokawa (Mayor of Kyoto)
Cast: Dai Ishida

Congratulatory address
Work: Takeru Kurokawa(Vietnam kara no Warai-goe) Cast: Akira Yamazaki (Warui-Shibai)
Work: Akinori Kakinuma (Karasuma Stroke Rock) Cast: Yu Tanaka (Shoujiki-mono no kai)
Work: Tokiko Yamaoka (Gyo-to) Cast: Yuumi Hirota (Konoshitayami) 
Work: Akane Yamaguchi (Toriko A Produce)   Cast: Aki Takeda (Gyo-to)   

Word of representer of studio user
Work: Hideo Tsuchiya (MONO)
Cast: Yohei Kobayashi

Dance for a ceremony
Shingo Katayama [Shite] (Kanze-ryu, Noh player)
Yasumi Morita [Flute]
Ichiro Yoshisaka [Shoulder drum]
Yuji Taniguchi [Drum]
Mitsunori Maekawa [Drum]
Hiromichi Tamoi [Guardian]
Madoka Mikata, Takahiko Fukano, Tadaki Hashimoto, Shigeki Miyamoto [Jiutai]

Words for Closing a ceremony
Work: Shigeki Tominaga (Director of Kyoto Arts Center)
Cast: Satoko Abe
Performance Composition: Noriko Nakamura
Flute: Hideki Morimoto, Seiichiro Edo, Shinnosuke Koyama, Naoki Sato
Trombone: Yosuke Matsuda, Rei Tominaga
Bass Trombone: Takahiro Oda
Percussion: Asami Kaminaka, Chigusa Nagata (DuoMAG)
Staff Stage Manager: Hideya Seki (RYU)
Lighting: Yukiko Yoshimoto
Video: Shinpei Yamada
Sound: Ayumi Okubo (KWAT)
Advertising Art: Emi Naya
Production Co-ordinator: Yuna Tajima
Planned by Shigeki Tominaga
Presented by Kyoto Arts Center