About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 

 

 

 

 

 

Photo by Takehiko Hashimoto

 

 

2011  
 
2011.3.11-21 Kanagawa Arts Theatre
2011.3.26-27 Biwako Hall Center for the Performing Arts, Shiga
 
Text Ryunosuke Akutagawa
Drama Tomoyuki Nagayama
Direction Motoi Miura
Cast
Satoko Abe
Dai Ishida
Yusuke Oba
Koji Ogawara
Shie Kubota
Saki Kohno
Yohei Kobayashi
Hiroe Tani
Staff Lighting: Yukiko Yoshimoto
Video: Shinpei Yamada
Stage Design: Itaru Sugiyama + Karasuya
Sound: Toshihiro Dooka
Costume: Kyoko Domoto
Special Modeling: Yasue Sugimoto
Stage Manager: Kouro Suzuki, Nobuaki Oshika
Assistant Stage Manager: Chikage Yuyama
Producution Co-ordinator: Yuna Tajima
Presented by Kanagawa Arts Theatre