About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 

 

 

光のない。

 

光のない。

 

光のない。

 

Photo by Hisaki Matsumoto

 

 

2012  
 

2012.11.16-18 Tokyo Metropolitan Theatre Playhouse

 

2014  
 

2014.10.11-13 Kanagawa Arts Theater
2014.10.18-19 Kyoto Art Theater "Shunjuza"

 

Text
Elfriede Jelinek
Transration Tatsuki Hayashi
Direction Motoi Miura
Music Direction Masahiro Miwa
Cast Satoko Abe
Dai Ishida
Koji Ogawara [2014]
Shie Kubota
Saki Kohno
Yohei Kobayashi 
Chorus
Yuko Asahiyama
Ryosuke Ishida
Hiroaki Itano
Asuka Imai
Takuya Ooi
Kazuki Ohata
Toshie Ogashiwa
Shaya Kuroda
Noriko Komura
Yoriko Taira
Shigehito Nakanishi
Nobutaka Nakahara
Aiko Nogchi
Miki Hayashi
Hayama
Yuji Fujisaki
Machiko Hei
Midori Matsuyama
Yui Murata
Yoshiya Yoshimitsu
Tomomi Yonezu
Staff
Stage Design: Junpei Kizu
Costumes: Kyoko Domoto
Lighting: Shinichiro Oishi (Kanagawa Arts Theatre)
Lighting Operator: Mari Iwata( Kanagawa Arts Theatre)
Sound: Reiko Tokuhisa (Kanagawa Arts Theatre)
Sound Operator: Yuhei Inazumi (Kanagawa Arts Theatre)
Stage Manager: Eiho Yamaguchi (Kanagawa Arts Theatre)
Assistant Stage Manager: Shota Imanishi [2012], Mitsuaki Adachi [2014]
Technical Manager: Mahito Horiuchi (Kanagawa Arts Theatre)
Production Co-ordination: Yuna Tajima, Aya Komori [2014]
In co-operation with Steep Slope Studio, IAMAS
Prroduced by Festival/Tokyo, Chiten [2012]
Co-Prodused by KYOTO EXPERIMENT [2014]
Production Co-operation Kanagawa Arts Theatre [2012]
Presented by Festival/Tokyo [2012]
CHITEN LLC. [2014/ Tokyo]
KYOTO EXPERIMENT [2014/ Kyoto]