About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 

 

corio03.jpg

 

corio01.jpg

 

corio02.jpg

 

corio04.jpg

 

 

 

2014  
 

2014.5.21 Teatteri Imatra (Finland)
2014.8.29-31  Owlspot


 

Text William Shakespeare
Transration Tsuneari Fukuda
Transration Motoi Miura
Cast
Satoko Abe
Dai Ishida
Shie Kubota
Saki Kohno
Yohei Kobayashi
Performance Keisuke Sakurai
Norico
Staff
Stage Design: Itaru Sugiyama + Karasuya
Costume: Kyoko Domoto
Lighting: Yasuhiro Fujiwara
Sound: Toshihiro Dooka
Stage Manager: Oshika Nobuaki
Advertising Design: Hisaki Matsumoto [Tokyo]
Producution Co-ordinator: Aya Komori, Yuna Tajima, Hiromi Ozaki (Owlspot) [Tokyo], Ayumi Nakagawa (Owlspot) [Tokyo] 
PR: Koichi Imai [Tokyo], Maki Muroya (Owlspot) [Tokyo]
Presented by CHITEN LLC. [Finland]
Owlspot, Toshima-ku [Tokyo]