About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 

 

 

 

 

Photo by Tsukasa Aoki

 

2010  
 
2010.11.3-7 Kyoto Art Center
2010.11.19-23 Tokyo Metropolitan Theatre
 
Text Antonin Artaud
Transration, Concept Kuniichi Uno
Direction Motoi Miura
Cast
Satoko Abe
Dai Ishida
Yusuke Oba
Koji Ogawara
Shie Kubota
Saki Kohno
Yohei Kobayashi
Hiroe Tani
Staff

Lighting: Yukiko Yoshimoto
Video: Shinpei Yamada
Stage Design: Itaru Sugiyama + Karasuya
Sound: Toshihiro Dooka
Costume Co-operation: KAPITAL
Stage Manager: Kouro Suzuki
Producution Co-ordinator: Yuna Tajima

Presented by CHITEN, KYOTO EXPERIMENT [KYOTO]
Festival/Tokyo Executive Committee [TOKYO]
Production Co-operation KYOTO EXPERIMENT, Festival/Tokyo