About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 

 

 

 


Photo by Pierre Carniaux


 

2002  
 
2002.5.13-14 Obirin University (Tokyo)
2002.6.20-23 Atelier GEKKEN (Kyoto)
2002.7.3-7 Komaba Agora Theater (Tokyo)
 
Text Toshiro Suzue
Consept, Direction Motoi Miura
Cast Satoko Abe
Koji Ogawara
Hiroshi Ota
Yusuke Oba
Rena Kakudate
Yohei Kobayashi
Junko Sakurai
Mizuho Nojima
Kumi Hyodo
Kenji Yamauchi
Staff Stage Design: Kensuke Suzuki
Lighting: Aya Nishimoto
Advertising Design: Kyo
Production Co-ordinator: Ayumu Sawafuji
General Producer: Oriza Hirata
Co-operated by Atelier GEKKEN
Produced by Agora Planning LTD.