About Us | Next | Archive | UNDER-THROW
 

 

 

駈込ミ訴ヘ

 

駈込ミ訴ヘ

 

駈込ミ訴ヘ

 

Photo by Takehiko Hashimoto

 

 

2013  
 

2013.3.7-26 Kanagawa Arts Theatre

 

Original Text Osamu Dazai
Direction Motoi Miura
Cast Satoru Aoto
Satoko Abe
Dai Ishida
Shie Kubota
Saki Kohno
Yohei Kobayashi
Staf

Stage Design: Riken Yamamoto(RlKEN YAMAMOTO & FIELD SHOP) 
Lighting Design: Eiji Yamamori (Kanagawa Arts Theatre)
Sound Desin: Reiko Tokuhisa (Kanagawa Arts Theatre)
Costue Design: Kyoko Domoto (KYOKO88%) 
Stage manager: Eiho Yamaguchi (Kanagawa Arts Theatre)
Production Manager: Sonoko Yamamoto (Kanagawa Arts Theatre)
Technical Manager: Mahito Horiuchi (Kanagawa Arts Theatre)
Art Direction: Hisaki Matsumoto (MATSUMOTOKOBO Ltd.)
Producution Co-ordinator:Bunichi Ito (Kanagawa Arts Theatre), Yuna Tajima
Public Relation: Kazuki Kumai (Kanagawa Arts Theatre)
Management: Yasushi Nakazato (Kanagawa Arts Theatre)

Presented by Kanagawa Arts Theatre